Home

Welkom!

For english click here

Welkom op het online platform van de gebiedsvisie Internationale Zone. Via dit platform nodigen we iedereen uit die zich betrokken voelt bij de Internationale Zone – van buurtbewoners tot werknemers van internationale organisaties – om aan te geven wat voor jou belangrijk is in de Internationale Zone. 

Sinds de vorige gebiedsvisie uit 2013 is er veel veranderd in het gebied. Er zijn 60 nieuwe internationale organisaties bijgekomen en andere organisaties zijn uitgebreid. Deze groei van de Internationale Zone biedt kansen voor het gebied, maar stelt de gemeente ook voor uitdagingen. Bijvoorbeeld voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en huisvesting in het gebied. De nieuwe gebiedsvisie Internationale Zone geeft houvast en richting aan de toekomstige ontwikkeling van het gebied.

Deze richting bepaalt de gemeente niet alleen. Want, mensen maken de stad. Tijdens twee bijeenkomsten zijn stakeholders uit het gebied gevraagd om mee te denken over de gewenste ontwikkelingen in het gebied. De uitkomst van deze bijeenkomsten en deze online-consultatie verwerkt de gemeente in een gebiedsvisie. Hierin worden belangrijke algemene uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied opgenomen. De algemene uitgangspunten worden voor vier deelgebieden uitgewerkt in concrete uitgangspunten per deelgebied.

De Internationale Zone en deelgebieden
De Internationale Zone is geen strak afgebakend gebied, maar bevindt zich globaal van de Landscheidingsweg tot aan de Sportlaan en van Statenkwartier/Van Stolkpark tot aan de Archipelbuurt en het Willemspark.

Binnen de Internationale Zone zijn vier deelgebieden: World Forum gebied, Vredespaleis en omgeving, Internationaal Strafhof en omgeving en de Internationale Boulevard. Waardeer de uitgangspunten
Wat vind jij belangrijk? Een snelle OV verbinding naar het Centraal Station? Meer kleinschalige horeca in het World Forum gebied? Of een betere fietsverbinding tussen Centrum en Scheveningen? Laat het weten door per deelgebied de uitgangspunten te waarderen met 1 tot 5 sterren. De waardering per uitgangspunt wordt gebruikt om uitgangspunten te herzien of juist prioriteit te geven bij de uitvoering. Samen maken we de Internationale Zone. Klik hieronder op een van de deelgebieden om de uitgangspunten van dat deelgebied te waarderen! Dit kan tot 1 maart. 

De inhoud van deze website is voor iedereen zichtbaar. Om zelf verschillende uitgangspunten te waarderen, kan je je eenmalig registreren.

Registreer

World Forum gebied

Vredespaleis en omgeving

 

 

Internationaal Strafhof gebied

 

Internationale Boulevard

 

 

Lees de algemene uitgangspunten